Gerrolt Ooijman, directeur-bestuurder bij Wonion

Ontmoetingsseminar Circulair bouwen: doet u mee?

De Achterhoek bruist! Er gebeurt veel in de regio en er zijn zoveel interessante bedrijven met uitdagende klussen voor jongeren. Dat moeten we uitdragen en laten zien! Nog steeds trekken jongeren weg uit de Achterhoek, vaak om elders te studeren. Dat is niet erg, maar het is juist belangrijk om deze hoogopgeleide jongeren weer terug te laten komen naar de Achterhoek. Als directeur-bestuurder bij Wonion, een sociale volkshuisvester, maar óók een aantrekkelijke werkgever, vind ik het belangrijk dat hier aandacht voor is. Jongeren zijn de toekomst, óók op de arbeidsmarkt. Wonion werkt daarom samen binnen een innovatiehub om interessante opdrachten te kunnen bieden aan stagiaires en afstudeerders. Daarnaast zoeken we naar nieuwe samenwerkingsverbanden om innovatieve oplossingen te zoeken, onder andere op het vlak van circulair bouwen. Om hier innovatie in tot stand te brengen, komen we graag in contact met organisaties, partijen of mensen die hier goede ideeën of vragen over hebben en willen meewerken aan het organiseren van een ontmoetingsseminar gericht op circulair bouwen. Doet u mee? In deze weblog vertel ik u graag meer over al deze initiatieven en hebt u vragen of interesse? Laat dan vooral een reactie achter onderaan deze weblog.

Innovatiehub voor stages en afstudeeropdrachten
Als werkgever biedt Wonion ruimte voor stages en afstudeerders. Zo hebben we ons aangesloten bij Innovatiehub, waarbinnen een aantal bedrijven MBO, HBO of WO studenten de mogelijkheid bieden een uitdagende (meewerk)stage of afstudeeropdracht uit te voeren. Vaak gaat het om innovatieve opdrachten. Wij stellen de innovatie-ambitie vast en een zogeheten hubmanager koppelt de juiste studenten aan de stages en vraagstukken die wij uitzetten. Dit leidt tot een gemixte groep van studenten, van verschillende onderwijsinstellingen, niveaus en opleidingen. Daarnaast kijken we naar verdere samenwerkingsvormen om onderzoeksopdrachten weg te kunnen zetten bij enthousiaste studenten die ook buiten de regio studeren. Het gaat dan om innovatieve opdrachten, zoals de vraag hoe we kunnen komen tot flexibele circulaire keukens, zodat de inrichting van een keuken aanpasbaar is voor mensen met een zorgbehoefte. 
 
De Achterhoek: broedplaats voor studenten en ondernemers
Niet alleen Wonion biedt tal van interessante opdrachten voor stages en afstuderen, er zijn in de Achterhoek veel uitdagende werkgevers. Dit kunnen we binnen de Achterhoek nóg meer en beter zichtbaar maken. Een mooi voorbeeld hiervan vind ik De Steck in Doetinchem: een broedplaats voor ondernemers, die gefaciliteerd en ondersteund door overheid en onderwijs, tot bloei komen. Het is een ontmoetingsplek voor jonge ondernemers, waar ook tal van activiteiten georganiseerd worden. Een fantastische plek voor studenten die binnenkort afstuderen om eens een kijkje te gaan nemen en ideeën op te doen of in contact te komen met potentiele werkgevers. We hebben meer van dit soort plekken nodig in de Achterhoek waar bedrijven en innovatieve mensen elkaar kunnen ontmoeten. Zien wat andere bedrijven of mensen kunnen, zorgt ervoor dat we elkaar kunnen versterken en nog beter, sneller of slimmer tot innovatieve oplossingen kunnen komen. Een vorm om ontmoeting tot stand te brengen en kennis te delen is een seminar. Daarom lijkt het mij erg waardevol om samen met andere partijen een ontmoetingsseminar gericht op circulair bouwen te organiseren in 2020.
 
Ontmoetingsseminar: circulair bouwen
Circulair bouwen gaat verder dan enkel het bouwen van energieneutrale of nul-op-de-meter woningen. Iedereen begrijpt dat we met de huidige wereldbevolking en de toekomstige vraag naar grondstoffen de aarde zullen uitputten. Grondstoffen voor je telefoon, je laptop, maar ook grondstoffen voor het onderhoud aan gebouwen zijn gewoonweg eindig. Circulair bouwen begint bij het anders nadenken. Anders denken over je businessmodel, je ontwerp, de materialen die je gebruikt en de samenwerking tussen partijen. Innovatie staat centraal. Het is nodig om op een nieuwe manier naar de markt en het proces te kijken. De standaardoplossingen zijn voorbij. Graag komen wij in contact met organisaties, personen en partijen die iets betekenen of willen betekenen op het vlak van circulair bouwen, om samen uiteindelijk verder te komen en oplossingen te bedenken waar we allen verder mee komen.
 
Heeft u interessante ideeën of wilt u met ons meedoen om samen een ontmoetingsseminar gericht op circulair bouwen, te organiseren? Dan kom ik graag met u in contact.

Frontis B.V. | 9-9-2019 16:48:43 | 3 Reacties

Reacties

<b>test</b>
<b>test2</b>
4-7-2022 11:45:00
 
testing
dit is een test
4-7-2022 11:43:56
 
Eugenie Knaap
Vanuit Kleissen bouwmanagement en advies zouden wij graag ons steentje bijdragen aan het stimuleren van circulair bouwen voor de woningbouw. Vorig jaar hebben we ook zelf meegewerkt aan een seminar ‘woningvoorraad verduurzamen’ samen met BouwRegieNetwerk. Mogelijk kan Kleissen Wonion ook helpen bij de invulling van deze ontmoetingsseminar.
14-9-2019 10:25:07
 
 Security code